HBC Hradec Králové 1988 delic HBC Hostivař HBC ALPIQ Kladno HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice HBC Pento Most HC Kert Park Praha HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany TJ KOVO Praha HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz
30.11.2022 Klub

Pozvánka na členskou schůzi spolku

Náš spolek zve všechny řádné členy a případně i rodiče přidružených členů (dětí hráčů) na členskou schůzi spolku.

V souladu se stanovami spolku svolává výkonný výbor členskou schůzi řádných členů a případně i zákonných zástupců přidružených členů (nezletilých hráčů), která se koná 21.12.2022 od 18:00 hodin na hřišti spolku v Kozinově ulici.

Na programu členské schůze je:

1) schválení roční závěrek hospodaření spolku za roky 2019,2020,2021

2) odvolání výkonného výboru spolku

3) zvolení nového výkonného výboru spolku (současný výkonný výbor navrhuje nové složení - Jiří Rytíř - předseda, Martin Vortel - místopředseda, Jana Rakovská - člen).


V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, bude na místě svolána nová členská schůze se začátkem v 21.12.2022 v 18:30.

Martin Vortel

Partneři klubu